Anunt-finalizare-proiect-Reviart-25-07-2014

Programul Operaţional Sectorial „Creşterea Competitivităţii Economice”

„Investiţii pentru viitorul dumneavoastră!”

ANUNŢ / COMUNICAT DE PRESĂ

Cresterea calitatii actului medical prin valorificarea potentialului IT

– proiect co-finanţat prin Fondul European de Dezvoltare Regională –

Timisoara, 29.07.2014

Anunt finalizare proiect Reviart 25 07 2014

Reviart S.R.L., cu sediul în Timisoara, str. Patriarh Miron Cristea nr. 9, ap. 4, a derulat, începând cu data de 30.12.2013, proiectul “Cresterea calitatii actului medical prin valorificarea potentialului IT“, co-finanţat prin Fondul European de Dezvoltare Regională, în baza contractului de finanţare încheiat cu Ministerul pentru Societatea Informaţională, Organism Intermediar pentru Axa Prioritară 3 – “Tehnologia Informaţiei şi Comunicaţiilor pentru sectoarele privat şi public” a POS CCE. Valoarea totală a proiectului este de 664.509,8 lei, din care asistenţa financiară nerambursabilă este de 373.341,5 lei.

Proiectul s-a implementat cu succes în localitatea Timisoara pe o durată de 7 luni.

Obiectivul proiectului este de a creste productivitatea firmei cu cca 30% in primii 2 ani dupa implementare, prin eficientizarea principalelor procese din activitatea acesteia.

Detalii suplimentare puteţi obţine de la: Nume persoană contact: Stoian Dana Liana

Functie: Manager de proiect

Tel: 0723.542.939,

Fax: 0256.201.890

E-mail: office@nutritietimisoara.ro

Copyright © 2016 Centrul Medical DRD - DESIGNED BY WMS

Pentru programari sunati la: +40256-201890